Jubileum en Bevrijdingsconcert Oratoriumkoor Heiloo, 75 jaar muziek in vrijheid

Met de uitvoering van het grootse klassieke koorwerk ‘The Creation’ van componist J. Haydn, jubileert het Oratoriumkoor Heiloo ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan in de Cultuurkoepel van Heiloo op zaterdag 22 Oktober.

Waar in eerste instantie dit concert in Mei 2020 zou plaatsvinden (ons jubileumjaar), hebben wij noodgedwongen, vanwege corona, moeten verplaatsen naar Oktober 2022. Het is 2 1/2 jaar later, het feest, onze vreugde en blijdschap vanwege dit jubileum is er niet minder om.

Met de jubileumviering van 75 jaar werd het jaar 2020 voor het Oratoriumkoor Heiloo een wel heel bijzonder jaar. Niet alleen werd herdacht dat 75 jaar geleden het initiatief tot oprichting plaatsvond maar ook dat het koor al die jaren een vaste factor kon zijn in het muziekleven van Heiloo en omgeving. Ons doel is vooral een feestelijk concert te brengen, zonder voorbij te gaan aan de diepere betekenis die de oprichting van het koor destijds had, namelijk gemeenschapsvorming door samenzang.

Het Oratoriumkoor Heiloo zal hieraan gestalte geven door op zondagmiddag 23 Oktober in samenwerking met het Trefpunt Heiloo een herhaling en vooral gezellige middagvoorstelling te verzorgen voor juist die plaatsgenoten voor wie doorgaans dit soort concerten minder gemakkelijk toegankelijk zijn. Dit tegen een speciaal tarief, vraag ons bestuur.

Hiervoor werd in 2020 en is in 2022 inmiddels een vooral praktische samenwerking ontwikkeld met Stichting Trefpunt. Beide partijen zijn erg ingenomen met deze samenwerking en met de financiele steun van een aantal sponsors want daarmee kunnen en mogen we deze matinee uitvoering zien als ‘cadeau’ van de jubilaris aan de samenleving van Heiloo.

Onder de naam ‘Oratoriumvereniging Nieuw Leven’ vond op 28 augustus 1945 de oprichting plaats. Er was destijds een intens verlangen naar vrijheid en ontplooiing zo kort na de donkere oorlogsperiode. Dit krijgt nu gestalte in de keuze voor het prachtige en aansprekende koorwerk ‘The Creation’ (De Schepping) van Joseph Haydn. Door de uitvoering in het Engels en ook de oorspronkelijke versie te doen, wordt tevens een verbinding gemaakt met het Engelstalige deel van de bevrijders van ons land.

Het jubileumconcert ‘The Creation’ staat onder leiding van de inspirerende dirigent Paul Waerts en wordt in de prachtige ambiance van de Koepel begeleid door ‘Het Promenade Orkest’ samen met drie uitstekende solisten te weten; Caroline Stam (sopraan), Peter Vos (tenor) en Matthijs Mesdag (bas).

De aanvang van het concert op 22/10 is om 19.30 uur en de zaal is open voor publiek vanaf 18.30 uur. In de pauze uur is er gelegenheid tot consumptie, het concert zal om ongeveer tegen 22.15 zijn afgelopen.