ANBI

Informatie i.v.m. ANBI status (aangevraagd)

RSIN: 814098186

Doelstelling

Het Oratoriumkoor Heiloo stelt zich ten doel de (koor)zangkunst te bevorderen en actief bij te dragen aan de liefde voor klassieke muziek in de eigen regio door voor een zo breed mogelijk publiek de klassieke koorwerken uit te voeren. Het koor streeft naar een hoog artistiek niveau en werkt daartoe met een vaste professionele dirigent en contracteert voor haar concerten een professioneel orkest en professionele solisten.

Door de binding die het oratoriumkoor heeft met de omgeving – door de concerten, door persoonlijke contacten en ook door extra zichtbaarheid door incidentele kleinere optredens op uitnodiging – kan het koor goed gestalte geven aan haar doelstelling om de plaatselijke bevolking in de gelegenheid te stellen zowel actief als passief kennis te maken met en te genieten van klassieke muziek.

Met haar missie /doelstelling beoogt de vereniging het algemeen belang te dienen.

Beleidsplan

Beloningsbeleid

Het bestuur werkt onbezoldigd, en er is geen sprake van onkostenvergoedingen.

De vereniging kent geen werknemers. Wel is er een brede kring van leden actief, o.a. in commissies. Daarnaast zijn er vrijwilligers – niet-koorleden, door koorleden aangetrokken – actief, met name rond de organisatie van concerten.

Er is een contractuele overeenkomst met een professionele dirigent die als artistiek leider de repetities leidt, een belangrijk aandeel heeft in het muzikale beleid en de concerten leidt.

Voor haar concerten contracteert het koor een professioneel orkest en professionele solisten.