Herfstconcert, Groeten uit Salzburg

Uitgevoerd composities van W.A. Mozart, vrijdag 5 november 2021, 20.00 uur

Wolfgang Amadeus Mozart 

Requiem 
Het Requiem van Mozart werd door de film ‘Amadeus’ bekend bij het grote publiek en is misschien wel het meest indrukwekkende werk van deze jonggestorven componist. Mozart schreef het vlak voor zijn eigen dood, in opdracht van een anonieme opdrachtgever. Het Requiem roept gevoelens van rouw, angst en verdriet op. Maar tegelijk ook hoop, licht en schoonheid. 

Dat Mozart uitgerekend tijdens de laatste weken van zijn leven een dodenmis componeerde, blijft tot de verbeelding spreken. De dood haalde hem in nog voor hij zelf de laatste maatstreep kon trekken van dit onovertroffen Requiem: zijn assistent Franz Xaver Süssmayr maakte het werk af. Onder leiding van dirigent Paul Waerts, met het voltallige Promenade Orkest en een schare topsolisten is ontroering verzekerd.

Krönungsmesse
De feestelijke Krönungsmesse laat een heel andere Mozart horen. De aartsbisschop bepaalde bij de kroning van de koning van Bohemen, dat de mis niet langer dan 25 minuten mocht duren. Ondanks, of misschien wel juist door deze beperking, straalt de mis van vitaliteit en energie. 

Programma 

  • Requiem, KV 626 
  • Missa in C Krönungsmesse, KV 317          
  • Motet Ave Verum Corpus, KV 618.

Solisten:  

  • Arleen van Wijland, sopraan
  • Suzanne Smit, alt   
  • Martin van Os, tenor   
  • Jaap de Jonge, bas

Met medewerking van het Promenade Orkest. 

Het geheel stond onder leiding van dirigent Paul Waerts.

Datum: Vrijdag 5 november 2021, aanvang 20.00 uur

Plaats: Cultuurkoepel, Kennemerstraatweg 464, 1851 NG Heiloo.

Een meesterwerk gehuld in mysteries

Op een dag staat een onbekende voor Mozarts deur, die vraagt of hij een Requiem wil componeren. Hij zal vorstelijk betaald worden. Wolfgang neemt het werk aan. De geheimzinnige opdrachtgever blijft onbekend. De mysterieuze bezoeker bleek een rijke amateur-musicus te zijn: graaf Franz von Walsegg-Stuppach. Deze had de gewoonte anoniem stukken te bestellen, die dan eigenhandig over te schrijven en vervolgens te laten uitvoeren. Daarbij wekte hij graag de indruk zelf de componist te zijn, al hadden zijn gasten hem wel door. Voor Wolfgang is het geheimzinnig en angstig tegelijk. Hij voelt zich ziek en begint zich steeds meer in te beelden dat vijanden hem vergiftigd hebben. Hoge koorts en hevige pijnen worden in werkelijkheid veroorzaakt door een gevaarlijke nierziekte. Constanze ziet dat Wolfgang ernstig ziek is. Ze verzorgt hem zo goed mogelijk, maar Wolfgang wordt steeds zwakker. Niettemin blijft hij doorwerken aan het Requiem en op 4 december zingen enkele vrienden, die aan zijn ziekbed verschijnen, het Requiem. Als ze het Lacrimosa zingen, wordt Mozart door ontroering bevangen en moet hij de muziek terzijde leggen. Omdat hij voelt dat zijn krachten afnemen, vertelt hij zijn leerling Franz Xavier Süssmayr hoe het Requiem voltooid moet worden.
Op verzoek van Mozarts echtgenote voltooit Süssmayr het Requiem. Het Sanctus, Benedictus, Agnus Dei en Communio zijn in meerdere of mindere mate van zijn hand. Onbekend is in hoeverre aan deze delen nog concrete aanwijzingen van Mozart zelf ten grondslag liggen. Sommige onderdelen zijn eenvoudig herhalingen van originele Mozart-delen, zoals in het Communio (Lux Eterna), waarin het complete Introitus en de Kyrie-fuga (iets aangepast) worden herhaald.
Maandag 5 december 1791 sterft hij in de armen van Constanze. De volgende dag wordt hij begraven. Het is die dag zo’n noodweer dat de enkele vrienden voor het graf is bereikt al vertrokken zijn. De doodgraver herinnert zich niet meer de precieze plaats. Zo is de laatste rustplaats van de geniale componist onbekend gebleven. De grootste herinnering aan Wolfgang Amadeus Mozart is niet een grafsteen maar een erfenis van 626 composities waardoor zijn naam altijd zal blijven voortleven.