Inschrijving projectdeelname Matthäus-Passion 2023 geopend

Matthäus Passion 2023 / Cultuurkoepel Heiloo, zaterdag 1 april 2023

Het Oratoriumkoor Heiloo staat in de regio bekend om de jaarlijkse uitvoering van de Matthäus Passion, ook voor 2023 zijn de voorbereidingen daarvoor inmiddels gestart. Met plezier nodigen wij koorzangers uit om deel te nemen aan deze uitvoering in de intieme en sfeervolle ambiance van de Cultuurkoepel. Zangers en zangeressen kunnen zich desgewenst vanaf heden opgeven als projectdeelnemer.  
Na aanmelding doet men mee met de repetities op dinsdagavond als voorbereiding op de uitvoering.

We verwachten van projectleden dat men aanwezig is bij:

  • Alle repetities in de Cultuurkoepel. Vanaf dinsdag 14 februari 2023, van 20.00 tot 22.15 uur. In totaal 6 repetities. (repetitie 28/02 vervalt, voorjaarsvakantie)
  • Studiedag.  Een extra repetitiedag op zaterdag 11 maart 09.30-13.00 uur.
  • Generale repetitie (nog zonder orkest en solisten, oefenen oplopen, afstellen verlichting, enz), vrijdag 31 maart vanaf 19.00 uur.
  • Generale repetitie met orkest en solisten op zaterdagmiddag 01 april 17.30-18.15 uur.
  • Uitvoering op zaterdagavond 01 april vanaf 19.00 uur

Vanwege de korte repetitietijd nodigen wij alleen zangers (m/v) uit om als projectlid deel te nemen die de MP eerder gezongen hebben en die in staat zijn voorafgaand – en tijdens – de repetitieperiode hun partij thuis zelfstandig in te studeren.
Bij aanvang van het project dient u het stuk nagenoeg te beheersen.

Stemtest;
Op 17/01/2023 zal onze dirigent bij projectleden korte stemtesten afnemen.
Dit is van 19.00 – 20.00 uur, in de CultuurKoepel in Heiloo. U wordt verzocht zelf een koraal uit de Matthaus Passion te kiezen, met de stemtest kunt u deze uitvoeren.
De dirigent zal verder vragen naar uw achtergronden en motivatie om de Matthaus Passion met Oratoriumkoor Heiloo uit te gaan voeren.
Op basis van deze stemtest wordt bepaald of u kunt deelnemen aan dit project. Wordt u niet toegelaten, dan ontvangt u uiteraard uw inschrijfgeld volledig retour.
De dirigent bepaalt of u in koor 1 of koor 2 wordt geplaatst.

We hebben beperkt plaats voor deelname; bij teveel aanmeldingen in bepaalde stemgroepen maakt Oratoriumkoor Heiloo, in samenspraak met de dirigent, een voorbehoud betreffende deelname.
De kosten van deelname bedragen € 80,– en aanmelden kan via de button aan de rechterzijde op onze website, www.oratoriumkoorheiloo.nl

We zien uit naar uw deelname en wensen u veel plezier met alle voorbereidingen voor de uitvoering van de Matthäus Passion 2023. 
Namens het bestuur van Oratoriumkoor Heiloo