1985 – 1995

Printversie (PDF) – 1985 – 1990

Printversie (PDF) – 1990 – 1995

Tijdens de repetitie van 26 augustus 1985 wordt het glas geheven bij een feestlied ter ere van het 8e lustrum waarna tevens de jubilarissen in het koor gehuldigd werden.

1985 K.Roos 25 jaar lid
K.Loos-Overmeer, 25 jaar lid
1985 A.Lases 25 jaar lid
A.Lazes-van der Laan, 25 jaar lid
1985 Zuster Rozing 40 jaar lid
Zuster Catharina Rozing, 40 jaar lid
1985 Jo van Tongeren 40 jaar lid
Jo van Tongeren, 40 jaar lid
1985 Truus v.d. Maat 40 jaar lid
Truus v.d. Maat-Rozing, 40 jaar lid
1985 Ans Driessen 40 jaar lid
Matthieu speldt zelf het erespeldje op de japon van zijn echtgenote Ans Driessen, 40 jaar lid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uiteraard vinden de concerten doorgang, ondanks de geldzorgen. Zo wordt in december 1985 het 8e lustrum muzikaal gevierd met de uitvoering van het ‘Weihnachts Oratorium’ van J.S. Bach.

1985 Lustrumfoto

Gemengde Zangvereniging Nieuw Leven in 1985

Na de uitvoering van het Weihnachts Oratorium werd in een groot artikel in de plaatselijke krant aandacht besteed aan het koor. Na enkele historische wetenswaardigheden, de ups, de downs en de huidige stand van zaken, zette de schrijver Dick de Scally een heel lezenswaardige Punt achter zijn verhaal: een stuk herkenning voor ieder koorlid!

In 1985 zijn ook de Statuten gewijzigd en officieel bij notaris Bosch vastgelegd.

De jaarvergadering van 1986 wordt gehouden en het prikt nog steeds: wat jammer dat er geen geld was voor een feestje bij het 40-jarig bestaan! Die leuke uurtjes dat men voor de gezelligheid bij elkaar is, die horen echt bij dit koor. Dus wordt er een spaarsysteem afgesproken: iedere maand gaat een klein bedrag per koorlid in een aparte pot. Iedere 5 of 10 jaar kan het spaarvarkentje stuk geslagen worden en wordt de pot verteerd. Deze regeling heeft tot rond 2007 bestaan.

In dit tiental jaren 1985-1995 zijn er achtereenvolgens drie voorzitters. Matthieu Driessen, de
opvolger van de veel te vroeg overleden mw. Zegers, blijft 8 jaar in functie. In 1991 draagt hij zijn taak over aan Aad van der Jagt. In 1995 gaat het voorzitterschap van Aad over naar Henk de Boer.

Ongewild hadden we in 1987 ook ineens met drie dirigenten te maken. Het zal niemand in het koor verbaasd hebben dat Piet de Reuver zijn hart volgde, toen hij in 1987 het aanbod kreeg om het Haarlems Operakoor van Bep Ogtrop te gaan leiden. Hij koos definitief voor de Opera en nam afscheid van Nieuw Leven. De uitvoering van ‘Die Schöpfung’ op 15 december 1987 zou tevens zijn afscheidsconcert worden.

Ik citeer nu de recensie in de Uitkijkpost van 23 december 1987:

  • Een jaar lang werd er hard gewerkt maar toen het moment van uitvoeren daar was, moest
    de dirigent tot zijn grote spijt verstek laten gaan. Hoewel zijn afwezigheid alles te maken
    had met ‘die Schöpfung en Nieuw Leven’. Het zangkoor zag zich echter zo pal voor de
    uitvoering aardig voor het blok geplaatst.

Hals over kop moest er een dirigent gevonden worden en dat lukte. Robin Gritton, een Engelsman en repetitor van het Groot Omroepkoor, werd bereid gevonden om in te springen en de generale repetitie en de uitvoering over te nemen. Het koor ervoer het als een waagstuk, en zo zal Robin Gritton het vast ook wel aangevoeld hebben. Maar er was een goede klik tussen koor en dirigent, en het concert verliep prima. Er is een mooie recensie van bewaard en ook een leuk briefje van Robin Gritton, dat hij achteraf vanuit Engeland naar het koorbestuur schreef. Hier onder nog eens wat hij schrijft:

8 – 1 – 88
Beste mijnheer Driessen,
Veelen dank voor de groeten uit Heiloo met de mooi recensie van de krant.
Ik vond de prestaties van het koor zeer goed en positief – erg leuk sfeer en ik wil dat uw mijn
bedanken doorgeeft aan de mensen.
Misschien het was een enorme risico te proberen met een vreemde dirigent maar het
resultaat misschien was extra concentratie en spanning.
Beste wensen voor uw collega’s en een fijn zingende toekomst.
Groeten Robin Gritton

Na de geboorte van zijn dochter Angela kwam Piet de Reuver alsnog afscheid nemen van het koor. Nieuw Leven wilde hem natuurlijk niet zomaar laten gaan: er moesten dankwoorden gesproken en liederen gezongen worden!

1987 In de rij voor het afscheid van Piet de Reuver

Koorleden nemen afscheid van Piet de Reuver

1988.3 Piet Groot neemt Afscheid van Piet de Reuver

Ook Piet Groot en zijn echtgenote komen afscheid nemen

Begin 1988 trad Marcel Joosen aan als onze nieuwe dirigent, jong en ambitieus. Vele mooie
concerten zullen de komende jaren volgen. Hieronder weer een parade van de programmaboekjes uit de jaren 1985-1995. Bij het aanklikken van het kaftje wordt alle informatie goed zichtbaar.

1985

1985

1986 Programmaboekje

1986

1987

1987

1988 Programmaboekje

1988

1989 Programmaboekje

1989

1990 Programmaboekje

1990

1991 Programmaboekje

1991

 

 

1992 Programmaboekje

1992

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1993 Programmaboekje

1993

1994 Tekstboekje

1994

1995 Programmaboekje

1995

1995 a Vouwblad zomeravondconcert

Vouwblad 1995

 

 

 

 

 

 

1988.4 Voooraankondiging Requiem van Mozart

Bovenstaand knipsel komt uit het plakboek van 1988. ‘Vuurproef’ is wel wat zwaar uitgedrukt, maar er ligt geen geringe druk op de schouders van Marcel. Het eerste concert onder zijn leiding is een concert dat opgedragen wordt aan de nestor en eredirigent Piet Groot, ter gelegenheid van zijn 60-jarig toonkunstenaarschap en zijn gouden huwelijksfeest. O.a. het Requiem van Mozart staat op het programma. Het wordt een indrukwekkend concert volgens de krant. Piet Groot bespeelt zelf het orgel.

Onderstaande foto’s geven wel een goed sfeerbeeld van deze uitvoering.
De concertfoto is ook nog bijzonder, omdat te zien is dat de koorkleding voor de dames weer is
gewijzigd: geen zwarte overgooiers meer, maar een eigen zwarte lange rok of pantalon, met daar overheen een lange witte koorblouse.

1988 oa Requiem van Mozart o.l.v. Marcel Joosen

1988 Concert met o.a. Requiem van Mozart

1988 oa Requiem van Mozart[3], Piet Groot, Marcel Joosen en Matthieu Driessen

Piet Groot samen met dirigent Marcel Joosen

1988 oa Requiem van Mozart[4]

Bloemen voor de solisten

 

 

 

 

 

 

Deze foto hierboven is de laatste foto van Piet Groot die mij bekend is.
In 1991 is Piet Groot overleden.

 

In het vervolg van deze geschiedenis wil ik vooral de foto’s laten spreken. En dat kan dank zij een
grote hoeveelheid foto’s die ons zijn nagelaten door Suus Loendersloot.
Zij werd in 1987 lid van ons koor. Omdat fotograferen haar hobby was, had zij haar camera
dikwijls bij zich. Zij maakte ongedwongen foto’s bij vergaderingen en ’tussen de bedrijven door’.
Als een stille reporter was zij steeds aanwezig om met haar foto’s verslag te doen.
Wij leefden mee toen zij langdurig ziek werd.
Suus overleed begin maart 2008. Zij had zo graag nog onze eerste Matthäus meegezongen!
Eén dag na onze uitvoering van de Mattháus Passion was haar uitvaartdienst in de Ter
Coulsterkerk. Toen hebben wij de twee koralen uit de Matthäus voor haar gezongen die zij zelf had
uitgekozen.

1990 Suus Loendersloot[1]Wij denken met warmte terug aan een rustige, vriendelijke en betrokken vrouw

1990 koffiepauze[2]

1990. Koffiepauze in het Open Huis tijdens de repetitie voor ‘Die Jahreszeiten’. Jo van Tongeren in blauwe blouse en Lies Vendel duidelijk herkenbaar op de achtergrond

1990 Koffiepauze bij de repetitie in het Open

Links op de foto in het rood Agaath Bier, daarvoor mevr. Van Mierlo, Jo van Tongeren en rechts staand mevr. Ursem

 

1990 Die Jahreszeiten. Vóór het concert[1]

1990. Uitvoering ‘Die Jahreszeiten’ in de Moeder Gods Kerk. Corsages zijn lastige dingen.

1990.4 Die Jahreszeiten

1990 Die Jahreszeiten Creatieve koorleden maakten 4 bomen die als decorstukken in de ronding van de abscis achter het koor stonden: een lente-bloesemboom, een boom volop in zomers blad, een boom met vruchten voor de herfst en voor de winter een boom met berijpte takken

 

1990 Die Jahreszeiten. Vóór het concert[2]

Vóór het concert…..

1990 Nazit na Die Jahreszeiten

….en de nazit

 

 

 

 

 

 

1991 Bestuurstafel[2]

1991 Jaarvergadering. Het voltallige bestuur achter de tafel. V.l.n.r.: . Sien Kaandorp, Lies v.d. Bos, Anne Kotterman, Matthieu Driessen, William Visser, Aad v.d. Jagt en Kees Velzeboer.

1991 Jaarvergadering in Open huis. V.l.n.r. Lies vd Bos, Anne K

Aad van der Jagt wordt de nieuwe voorzitter en ontvangt de voorzittershamer van Matthieu. Vervolgens wordt Matthieu toegezongen (zie hiernaast)!

1991 Jaarvergadering in Open huis. Wisseling voorzitters, afsch

 

 

 


1993 Repetitie koffiepauze

1993 Open Huis Koffiepauze v.l.n.r. Ans Driessen, mevr. Zuiderduin, ..?.., mevr. Lazes, Marian Niesten, Johanna Visser, Gemma Molenkamp, Aat Spaans, Truus v.d. Maat

1995

Tijdens de jaarvergadering van 1995 wordt Henk de Boer de nieuwe voorzitter. Een belangrijke taak wacht hem, want dit jaar zal het Gouden Jubileum van Nieuw Leven gevierd mogen worden.

Er wordt een feestcommissie ingesteld, bestaande uit: William Visser, Co Burgering, Corry
Schouten,, Johanna Visser, Henny Dijkstra, Gemma Molenkamp en Anne Kotterman. Met elkaar
hebben zij gezorgd dat het 10e lustrum, 50 jaar Nieuw Leven, werkelijk groots gevierd werd.

Hier volgt een reportage van dit feest in foto’s.
Wellicht zult u daar oude bekenden treffen?

50 jaar Nieuw Leven.
Het bestuur ontvangt de genodigden en de leden met hun partners

1995 Lustrum 02

Uitnodiging

1995 Lustrum 04

Henny Dijkstra zorgt voor het receptieboek

 

 

 

 

 

 

1995 Lustrum 05

Achter de tafel ontvangt het bestuur de gasten.

1995 Lustrum 06

V.l.n.r.: Mieke Ter Avest, William Visser, Henk de Boer, mevr. Lamers en Lies v.d.Bos

 

 

 

 

 

 

1995 Lustrum 07

V.l.n.r. ?, ?, Lies v.d.Bos, Marcel Joosen en Karin Joosen

1995 Lustrum 08

V.l.n.r. om de tafel: Anne Kotterman, dhr. Kotterman, Bertus Nijman, Co Burgering, Piet de Reuver

 

 

 

 

 

 

Iedereen wordt voorzien van een hapje en een drankje.
Voorzitter Henk de Boer zet zowel de dirigent als de jubilaressen in het zonnetje.

1995 Lustrum 10

1995 Lustrum 09

1995 Lustrum 11

Een dankbare handdruk voor Marcel Joosen

1995 Lustrum 12

…. en een dirigeerstok met inscriptie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1995 Lustrum 13

Ans Driessen van der Velden is sinds de oprichting van het koor lid. Zij ontvangt een wandbord en een oorkonde namens de KCZB

1995 Lustrum 14

Ook Truus v.d. Maat-Rozing is nu 50 jaar lid! Zij ontvangt uit handen van Henk de Boer het Delfts bruine wandbord en de oorkonde namens de zangbond.

 

 

 

 

 

 

1995 Lustrum 15

De oorkonde van Truus v.d. Maat-Rozing

1995 Lustrum 16

Het Duo Monza lokt het gezelschap de dansvloer op

1995 Lustrum 17

Het buffet

1995 Lustrum 18

Personeel in actie

1995 Lustrum 20

Rechts in beeld: Henny van Duffelen

1995 Lustrum 191995 Lustrum 211995 Lustrum 22

 

Hoe je van 9 koorzangers 18 dansende poppetjes maakt.
En een optreden van het Co-zakken-koor

1995 Lustrum 23

Wat gebeurt hier nu achter de schermen?

1995 Lustrum 24

Ziet u het al?

1995 Lustrum 25

Zó gaat het er op het podium dus uit zien. En er hoort een lied bij.

1995 Lustrum 261995 Lustrum 27

1995 Lustrum 28

Het Co-zakken-koor maakt zijn entree. Bertus Nijman voorop!

1995 Lustrum 29

Co Burgering zorgde voor de artistieke en muzikale inspiratie

 

 

 

 

 

 

Een laatste dans, een laatste lied. Tijd om naar huis te gaan…..

1995 Lustrum 301995 Lustrum 311995 Lustrum 32

Dit feest heeft de krant gehaald!
Klik hier voor een verslag.

Na al dit plezier vond op 28 november 1995 het officiële Jubileumconcert plaats in de Moeder Gods kerk. Uitgevoerd werden het Stabat Mater van Rossini en de Messe in Es-dur van Hummel.

 

 

1995 Voltallig koor vóór het concert (28-11)

Oratoriumkoor Nieuw Leven 50 jaar.

Hieronder volgen de namen:
1e rij onderaan v.l.n.r.
Lies v.d. Bos, Henny Dijkstra, Marian Niesten, mw.v.d. Berg, Henny Fransen, Annie Wester, Ans
v.d. Jagt, Clasien Groot, Zr. Martha Heynsbroek, Anne Kotterman, Corry Schouten, Ans Driessen,
Trudy Mogge, Rina Verver
2e rij v.l.n.r.
..?.., Agaath Bier, mw. Albus, Hannie Zoon, Sien Kaandorp, mw. de Groot, mw. Drenth, mw.
Molenaar, mw. Winkel, mw. Mulder, mw. Ebregt, mw. de Raaf, Jo Admiraal, Tine Zuiderduin,
Tineke Jak, Ans Venneker, ..?.., mw. Franse, mw Vest, mw. Pirevano, mw. Lamers, mw.
Koppes, ..?.., Suze Loendersloot, ..?.., Elly Scholten, Lies Vendel, mw. Tiggers, Annelies Beentjes,
mw. Ursem, Rie de Vletter, mw. Lazes, mw. Stoop, mw. Laurensen, Aad Spaans, mw. Van Mierlo,
mw. Somberg, Marian v.d. Heyden, mw. Opdam, Truus v.d. Maat
3e rij, heren, bovenaan. V.l.n.r.
Henk de Boer, dhr. Nieuwenhuis, Joop Jansen, Kees Koopman, Piet v.d. Laan, Gerard Zuiderduin, Aad v.d. Jagt, dhr. Venneker, Co Burgering, Kees Velzeboer, Aad Pijnaker, William Visser, Cas Settels, dhr. Franse Storm, Jan de Wit, Kees Bakker, Henk Spaans, dhr. Overbeek, Bertus Nijman en dirigent Marcel Joosen

In het volgende hoofdstuk 1995-2005 zien we hoe het verder gaat met het koor,
dat zich steeds vaker Oratoriumkoor zal gaan noemen.

En dat uiteindelijk zal heten: Oratoriumkoor Heiloo.

Lees verder -> 1995 – 2005