1995 – 2005

Printversie (PDF)

De laatste twintig jaar van de geschiedenis van Oratoriumkoor Heiloo wordt vooral een verhaal in foto’s, af en toe onderbroken door een kort stukje tekst.

De links geven toegang tot meer informatie.

01-1995 Programmaboekje

Concert 1995 op 28 november

02-1996 a Programma-vouwblad

Dodenherdenking 1996 op 4 mei

 

03-1995 Jubileumconcert

1995: Het jubileumconcert o.l. v. Marcel Joosen Messe Es-dur, op. 80 – J.N.Hummel en Stabat Mater – G.Rossini

 

04-1996 Dodenherdenking, Req.Fauré

1996: Afsluiting dodenherdenking op 4 mei in de Witte Kerk met het Requiem van Fauré

07-1997 Concert Mis Es-dur van Schubert[1]Hoe was het om in 1996 lid te worden van het koor? Hieronder enkele herinneringen van Gerard van de Putte en Trudy Hilt. 

Trudy vertelt: “Het eerste dat ons trof, was de leuke en warme sfeer! De dirigent,Marcel Joosen, leek ons erg aardig. Mijn man werd direct door Matthieu Driessen opgevangen en kreeg een plekje tussen de bassen. In de koffiepauze in het Open Huis (waar we toen nog repeteerden) werd hij meegetroond naar een hoge kruk aan de bar, waar de mannen altijd bij elkaar zaten. De moeder van Gerda Mulder, mevr. Truus v.d. Maat, nam mij onder haar hoede. Truus vertelde mij van alles over de gang van zaken in het koor. En ook dat er zo’n geweldig feest was geweest bij het 50-jarig bestaan, in 1995. “Jammer dat je dáár niet bij was!” zei ze.

Het koor studeerde toen het oratorium Judas Maccabaeus van Georg Friedrich Händel in, en Gerard en ik waren thuis ijverig bezig om onze achterstand in de partituur in te halen. We hadden allebei een studiebandje gekocht bij Marcel, dat door Marcel zelf ingezongen was. We genoten van het zingen thuis en van de repetities. En dan de spanning van het eerste concert! Zingen in zo’n groot koor en een concert geven met een professioneel orkest en met solisten, het was een nieuwe en heel mooie ervaring voor ons allebei.

De partituren werden in die tijd gehuurd, en na het concert moesten alle potlood-aantekeningen er weer uitgegumd worden om de boeken schoon terug te kunnen geven. Er was een gumploeg bij Lies van de Bos thuis, waar we met een klein groepje vrouwen alle ingeleverde boeken pagina voor pagina nakeken en slordig schoonmaakwerk nogmaals met ons gummetje te lijf gingen.

Mijn man werd ingeschakeld in de ploeg die het podium bouwde. Onder leiding van Aad Pijnaker werd er in opperbeste stemming gesjouwd en getimmerd. Gerard was niet zo’n handige klusser, maar hier kon hij samen met de andere mannen goed werk leveren en hij kwam dan heel tevreden en blij thuis.
Persoonlijk vond ik ‘Nieuw Leven’ als koornaam niet zo mooi, het klonk volgens mij zo ouderwets. Maar dat was een gevoelig punt, merkte ik wel. En ik kende de ontstaansgeschiedenis van die naam nog niet, vandaar mijn onbegrip van destijds.”

05-1996 Programmaboekje

Concert 1996 op 26 november

06-1997 Programmaboekje

Concert 1997 op 25 november

  

08-1997 Concert Mis Es-dur van Schubert

1997 Mis in Es-dur van Schubert en het Magnificat van John Rutter

09-1999 Programmaboekje
Bovengenoemd concert was dus in november 1997.
Daarna zijn wij overgestapt van een jaarlijks concert eind november naar een jaarlijks concert in februari.
Vandaar dat het lijkt dat wij ons in 1998 niet hebben laten horen. Wél hebben wij in 1998 in de grote Kapel van O.L.Vrouw ter Nood samen met het Harmonieorkest Caecilia de Deutsche Messe van Franz Schubert gezongen in een plechtige Mis die gecelebreerd werd door Vicaris Geukers.

Verder was het hard werken aan de voorbereiding van Le Roi David van Arthur Honegger en het Requiem van John Rutter.Deze werken hebben wij uitgevoerd op 2 februari 1999.

Zoals altijd keken we vol spanning uit naar de recensie, want het was met het werk van Honegger erbij wel een heel bijzonder programma!

11-2000 Programmaboekje Nieuwjaarsconcert

Nieuwjaarsconcert 2000 op 9 januari

12-2000 Programmaboekje

Concert 2000 op 18 februari

13-2000 Marcel gaat ons verlaten

2000 Marcel gaat ons verlaten na de uitvoering van Joshua. Wij nemen afscheid met o.a een schitterend afscheidslied, dat hier rondom hem als een lint wordt doorgegeven. Marcel wordt opgevolgd door Jan Herman Ploeg.

15-2000 Jan Herman Ploeg

Van 2000 tot in 2007 was Jan Herman Ploeg onze dirigent: Johann Sebastian Bach en Mozart, dat waren de componisten waar hij het meest van hield. Naast dirigent, organist en tenorsolist was hij ook zangpedagoog en docent aan de koorschool van de Bavo in Haarlem. Wij hebben veel van hem geleerd. Ik hoor hem nog zeggen: “Sopraantjes, voorzichtig met je stem”!
Margot van Langen komt met Jan Herman mee als pianiste tijdens de repetities en als repetitor.

16-2001 Koninginnemarkt 0

Koninginnemarkt in Alkmaar, v.l.n.r Trudy Mascini, Corry Schouten en Gerda Mulder.

In deze jaren zijn we ieder jaar te vinden op de Koninginnemarkt in Alkmaar. En dit leverde toch ieder jaar maar weer mooi wat op voor ons koor!

17-2001 Koninginnemarkt

Nog zo’n vrolijk plaatje van de Koninginnemarkt.
V.l.n.r. Annelies Beentjes, Lies v.d.Bos, ..?.. , en natuurlijk onze motor: Corry Schouten.
Niet op de foto staan enkele onmisbare ‘sterke mannen’: Piet Schouten, Wim Kaandorp en Co Burgering, die o.a. altijd voor het vervoer van alle spullen zorgen.

18-2002 Programmaboekje

Concert 2002 op 8 februari

In september 2001 werd de
Ter Coulsterkerk
feestelijk in gebruik genomen.

Het koor luisterde deze
officiële avond op met een programma van
liederen van diverse componisten:
Bruckner                                        Locus iste
Stanford                       Pray that Jerusalem
Bull                   Lord, for thy tender mercy
Goudimel                         O, gladsome light
Mendelssohn  Wie lieblich sind die Boten
Buxtehude                   Jesus meine Freude
Johann Christian Bach               Magnificat

Om juichend te besluiten met het
Hallelujah van Händel

2001

In 2001 hebben we geen concert gegeven, maar met Jan Herman de liederen voor de opening van de Ter Coulsterkerk ingestudeerd en hard gewerkt aan het Requiem van Mozart.
Bestuurlijk waren het roerige jaren, de jaren 2000 t/m 2002. Het bestuur liep leeg en moest versterkt worden: Clasien Groot en Lucia Leijs brachten redding.
William Visser wilde zijn voorzitterschap overdragen, maar een opvolger/ster was moeilijk te vinden. Aad van der Jagt nam tijdelijk het voorzitterschap waar. En uiteindelijk hebben Katy Gieben en Trudy Hilt, die beiden geen kans zagen om deze taak in zijn volle omvang op zich te nemen, een vorm gevonden om als duo hierin samen te werken.
Katy trad op als voorzitter naar buiten toe. In nauw overleg met Trudy, die meer aan huis gebonden was, als vice-voorzitter. Samen met enkele pittige en zeer gemotiveerde bestuursleden en met een uitstekend financieel administrateur van buiten het koor, Ron Bebelaar, kwam alles ook financieel goed op de rails.
De andere bestuursleden naast Katy en Trudy waren in die jaren: Clasien Groot, Lies Vendel, Corry Schouten en Lucia Leys. Lies en Lucia werden later opgevolgd door Trudy Mascini en Ada Struijs. Toen Katy in 2005 aftrad, werd zij opgevolgd door Gejo Molenaar, die het voorzitterschap full time van haar overnam; Trudy werd toen secretaris.

19-2002 Bestuurswisseling

2002 Jaarvergadering en bestuurswisseling, hier nog in het Open Huis V.l.n.r. Trudy Hilt, Clasien Groot als nieuwe secretaris, Tineke Jak als scheidend secretaris, Aad van der Jagt als waarnemend voorzitter. Achter Aad zijn ten dele Katy Gieben en Lies Vendel te zien. Vervolgens zijn Corry Schouten en Lucia Leys duidelijk in beeld.

20-2003 Katy Gieben

Katy Gieben in 2003

Een van de eerste dingen die Katy voorstelde in 2002, was de verhuizing naar een nieuwe repetitie-ruimte.
Vanuit de wat sombere donkere zaal met de bijbehorende bar in het Open Huis gingen we naar de lichte, hoge zaal in het
vernieuwde Ter Coulsterkerk complex. Daar konden we zelf
koffie en thee zetten, het voelde aan als echt een eigen ruimte.
Van de kosters kregen we steeds alle medewerking, het was een fijne verstandhouding. Het kwam de sfeer in het koor allemaal zeer ten goede.
In deze nieuwe ruimte hadden we toen ook onze eerste
gezamenlijke Kerstviering met de artistieke en culinaire inbreng
van de koorleden. Dat werd destijds zo’n gezellige happening dat die nu nog steeds in ere gehouden wordt!
In later jaren hadden wij zelfs het voorrecht om de Kerstviering in de Witte Kerk te mogen houden, met echte kaarsen in de koperen kroonluchters.

 

21-2003 Jaarvergadering Huldiging jubilarissen

2003 Jaarvergadering. De jubilarissen van dit jaar zijn v.l.n.r.: Hannie Zoon, Bertus Nijman, Sien Kaandorp, Corry Schouten en Zuster Martha uit het klooster van de Juliaantjes

In 2005 worden de Statuten gewijzigd. Vooral de naamswijziging valt op, want het bestuur wil van de oude naam af. De nieuwe naam wordt: Oratoriumkoor Nieuw Leven Heiloo; het idee is dat wij herkenbaar willen blijven in Heiloo en omgeving. Om dan uiteindelijk de naam Oratoriumkoor Heiloo te kunnen gaan voeren.
Ook in 2005 komt er een eigen website voor het koor: www.oratoriumkoorheiloo.nl

25-2005 Jaarvergadering, bestuurswisseling

Jaarvergadering 2005: Gejo Molenaar volgt Katy Gieben op als voorzitter. Op de foto v.l.n.r. Ron Bebelaar onze administrateur die de financiën bij houdt, Trudy Hilt, Katy Gieben, Corry Schouten, Clasien Groot, Gejo Molenaar, Ada Struijs. Bestuurslid Trudy Mascini staat niet op de foto omdat zij deze foto zelf maakte

26-2005 Er worden bloemen gegeven

2005 Bloemen geven en ontvangen: Corry Schouten en Trudy Hilt.

27-2005 Bij Gejo in de tuin

Juli 2005. Het oude en het nieuwe bestuur heeft hier een gezellig etentje in de tuin bij Gejo, samen met dirigent Jan Herman Ploeg en zijn repetitor Margot Van Langen. Op de foto v.l.n.r.: Corry Schouten, Margot van Langen, Katy Gieben, Jan Herman Ploeg, Henny Bebelaar, Ada Struijs.

28-2005 in Juli. Koor bestaat 60 jaar

Tijdens de zomer van 2005 werd er een foto gemaakt van het (bijna) voltallige koor bij de Witte Kerk: de viering van het 60 jarig bestaan komt er aan.

1e rij onderaan, v.l.n.r.:
Sien Kaandorp, Tineke Jak, Ria op den Kelder, Margot van Langen (repetitor), Clasien Groot,
Dora Helder, Marian Niesten, Marisa Di Galbo, Katy Gieben, Gejo Molenaar
2e rij van onder, v.l.n.r.:
Jannie Boonstra, Tiny Hes, Henny Dijkstra, Krijnie Verlaan, Zr. Martha Heynsbroek, Rie de
Vletter, Corry Schouten, Ans Driessen, Hannie Zoon, Henny van Duffelen, Jet de Bruin,
Truus v.d. Maat,Marian v.d. Heijden
3e rij van onder, v.l.n.r.:
Lies v.d. Bos, Agaath Bier, Zuse Zoon, Trudy Mascini, Annie Wester, Guda Kos, Ans v.d. Jagt,
Guus Breebaart, Jo Admiraal, Elly Scholten, Ans Venneker, Ada Struijs, Trudy Mogge, ..?.. ,
Nelly Wit, Riet Karsten, Lies Vendel, Annelies Beentjes, Afke Hoekstra, Suze Loendersloot,
Truus Baltus
Bovenste rij heren, v.l.n.r.:
Jaap Belleman, Aad v.d. Jagt, Dick Visser, Bertus Nijman, Clemens van Baar, Jan Herman
Ploeg (dirigent), Huib Rijk, Wim de Backker, Piet Baltus, Ger Helder, Joop Jansen, Freek
Bakker.
Op deze foto ontbreken: Karin Stevens, Maria Drayer, Trudy Hilt, Henny Bebelaar, Loes
Wolffes en dhr. M. Nuchelmans

VIERING 60 – JARIG JUBILEUM

In de loop van 2005 houdt de nieuwe voorzitter Gejo Molenaar zich, samen met een groepje koorleden, enthousiast bezig met de voorbereidingen van de viering van het 60 jarig bestaan van het koor. Naast Gejo bestaat de feestcommissie uit Henny Dijkstra, Joop Jansen, Marisa Di Galbo, Ger Helder en Nelly Wit. Zij hebben een prachtig programma opgesteld:
* In eigen kring hebben we een gezellig samenzijn op de laatste repetitie avond voor de
zomervakantie. Daar worden ook de twee jubilarissen gehuldigd die nu 60 jaar lid zijn!
* Vervolgens is er vanaf oktober een tentoonstelling over de geschiedenis van het koor in de Oude Pastorie.
* In november is er een feestelijke receptie in de Witte Kerk voor de leden van het koor, voor
donateurs en genodigden. Daar wordt het gezelschap dan ook een klein concert aangeboden met Colet Nierop, keltische harp en Gaby de Goede, sopraan. Aansluitend is er feest voor de koorleden en hun partners in Kwartje Koffie/Golden Tulip/Fletchers.

29-2005 Juli Huldiging 60 jaar koorlid

Een feestelijke laatste repetitie in juli! 60 Jaar lid van het koor: Truus van der Maat-Rozing en Ans Driessen-van der Velden. Zij haalden de krant.

31-2005 Juli toast op 60 jarig jubileum

Een toespraak van Jan Herman Ploeg …..

32-2005 Juli toast op 60 jarig jubileum

….. en een toast op ons 60-jarig koor!

33-2005 Oktober Opening tentoonstelling 60 jarig bestaan[2]

2005: In oktober is de opening van de tentoonstelling door burgemeester Hans Romeijn. Gejo Molenaar en Sien Kaandorp geven toelichting.

Uitnodiging voor concert en receptie in de Witte Kerk

35-2005 November ontvangst in Witte Kerk

Het feest in november: Beelden van de receptie in de Witte Kerk

36-2005 November Ontvangst in Witte Kerk

Annelies Beentjes en Anne Kotterman

37-2005_DSC00025

De zaal vult zich in afwachting van het concert

38-2005. 0001

Ook de burgemeester geeft weer blijk van zijn belangstelling

39-2005 November Donateursconcert Jubileum 60 jaar[2]

Het concert: Colet Nierop, keltische harp en Gaby de Goede, sopraan

Vervolgen spoeden we ons naar Kwartje Koffie voor het avond-feest.

40-2005055_DSC00099

42-2005_DSC0006741-2005_DSC00057 43-2005_DSC0006544-2005_DSC0007145-2005_DSC00087

46-2005_DSC0007947-2005_DSC00101

48-2005.0011

Hier hoort een feestlied bij! V.l.n.r. Corry Schouten, Trudy Mascini, Sien Kaandorp, Maria Drayer, Clasien Groot met accordeon. Een lid van het salonorkestje zorgde spontaan voor tokkel-begeleiding op zijn viool.

50-2005_DSC00090 51-2005_DSC00095

52-2005 Ans Driessen en Jan Herman Ploeg

Ans Driessen en Jan Herman Ploeg op de dansvloer

Een feestelijk einde van dit tiental jaren.
In het volgende hoofdstuk de foto’s van 2005 tot en met 2015.

Lees verder -> 2005 – 2015