Auteursarchief: John Admiraal

Bachs meesterwerk in Heiloo

Een unicum; Bachs Meesterwerk Hohe Messe in Heiloo
De alom bejubelde Mis in b (Hohe Messe) van Johann Sebastian Bach wordt heel, heel weinig uitgevoerd, is een schoonheid van een werk, en is nog steeds omgeven door raadsels. Bach zelf heeft het werk in zijn geheel waarschijnlijk nooit gehoord. Het Kyrie en Gloria stuurde hij met een verzoekschrift aan de Saksische keurvorst in Dresden. Het leverde hem de titel op van ‘koninklijk Saksisch en Pools hofcomponist’. Waarom hij aan het eind van zijn leven die twee delen uitbreidde tot een complete mis, is nog altijd niet opgehelderd. Voor een katholieke eredienst is ze eenvoudig te lang.
Misschien dat delen tot klinken kwamen tijdens plechtige feestdagen in Leipzig? Dacht Bach aan een uitvoering in de nieuwe katholieke hofkerk in Dresden? Of, zoals recentelijk werd geopperd, een uitvoering tijdens het Caeciliafeest in 1750 in Wenen?

De Mis in b-klein, die overigens pas in de negentiende eeuw de bijnaam ‘Hohe Messe’ kreeg, is niet zomaar een mis, maar één die qua omvang, tijdsduur, bezetting, gebruikte compositietechnieken en intensiteit van expressie ongekend is en was.

De indrukwekkende kathedraal van muziek werd geschreven voor een vijf- tot achtstemmig koor (meer- of enkelvoudig bezet, daarover verschillen de geleerden), vijf solisten en een groot orkest aangevuld met trompetten en pauken.

Lees verder

Vervolg kinderkoor Oratoriumkoor Heiloo

Kinderkoor Junioratorium
Wij zijn trots dat we weer een kinderkoor op de been gebracht hebben. Het enthousiasme en de inzet van dirigent Paul Waerts en van een aantal koorleden – wel of niet (groot)ouders van de zingende kinderen – was en is daarbij een belangrijke motor. Inmiddels hebben de kinderen twee achtereenvolgende jaren opgetreden bij de uitvoering van de Matthäus Passion.
We willen het kinderkoor graag verbreden en de kinderen door het hele jaar betrekken bij het koor. Ze zullen ook bij andere uitvoeringen dan alleen de Matthäus Passion meedoen. In het Decemberconcert van 16 december a.s. hebben ze al een rol.
Dit zal hun leerproces en hun plezier in het zingen ten goede komen.
Deelname aan het kinderkoor is gratis.
Belangstelling?
Aanmelden via kinderkoor@oratoriumkoorheiloo.nl.
Daar kun je ook terecht met je vragen.

December 2023; Decemberconcert Oratoriumkoor Heiloo

Op 16 december verzorgt Oratoriumkoor Heiloo haar Decembeconcert.
In onze vertrouwde Cultuurkoepel brengen wij u een avond met gevarieerde klassieke muziek. Werken van Bach, Handel, Mozart, Haydn, Mendelsohn, Faure en Rutter.
Stukken uit het Weinachtsoratorium, stukken met ons eigen Junioratoriumkoor, stukken met solisten vanuit ons eigen koor, stukken met grootkoor en stukken met kleinkoor.

Datum uitvoering; 16 december 2023
Locatie; Cultuurkoepel Heiloo
Aanvangstijd; 20.00 uur

Kaarten zullen hiervoor worden aangeboden op deze website vanaf september.
Hopelijk tot dan.

In de verkoop; toegangskaarten Hohe Messe 28 oktober 2023

Sinds kort hebben wij de verkoop gestart van toegangskaarten Hohe Messe, BWV232, Johann Sebastian Bach. Uitvoering in de Cultuurkoepel Heiloo. Een prachtig werk, welke bijna nooit wordt uitgevoerd door amateurkoren. OKH gaat dit doen, zie deze website voor de kaarten.

Toelichting op dit schitterende werk;

Bach – Hohe Messe

De jaren dat Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) in Leipzig verbleef wordt wel zijn derde periode genoemd. Bach doceerde er muziek, Latijn en godsdienst aan de Thomasschule.  Als componist, cantor en organist was hij verbonden aan de Thomaskirche. Verder verzorgde hij de muziek tijdens begrafenissen en trouwpartijen en keurde orgels. Behalve grootschalige werken als de Matthäuspassion, Johannespassion, Lucaspassion, Weihnachtsoratorium en de Hohe Messe ontstonden in Leipzig ook zijn beroemde Cantates.

Bach was vader van bijna twintig kinderen. De laatste jaren van zijn leven brachten hem weinig goeds. Zijn gezichtsvermogen verslechterde en ondanks verschillende operaties werd hij volslagen blind. Tijdens zijn leven verloor hij zeven kinderen. Verschillende van Bachs zonen werden eveneens verdienstelijke musici en componisten, met name Wilhelm Friedemann, de oudste zoon, Carl Philipp Emanuel, de tweede zoon, en Bachs jongste kind, zijn lievelingszoon Johann Christian.

Protestant en toch katholiek! Johann Sebastian Bach was protestant, of beter gezegd Lutheraan. Voor hedendaagse begrippen is het vreemd dat hij een mis schreef, de Mis in b kleine terts, beter bekend als de Hohe Messe, BWV 232. Doch als we goed geïnformeerd zijn, heeft de vrome Bach de mis niet als compleet werk geschreven. Zo zou hij de misdelen, die in verschillende jaren zijn ontstaan, los van elkaar hebben gecomponeerd: Credo in 1732, Kyrie en Gloria in 1733, Sanctus in 1736 en Agnus Dei in 1739. (Overigens was het in de tijd van Bach niet vreemd dat er zowel in de protestante als katholieke erediensten missen werden uitgevoerd). De complete mis werd voor het eerst uitgevoerd in 1749 in de Stephansdom in Wenen. Volgens velen vertegenwoordigt de Mis in b mineur het beste wat Bach ooit heeft gemaakt. Overigens componeerde Bach nog vier missen: BWV 233 – 236, de Lutherse of Kleine Missen. Deze zijn als zelfstandig item opgenomen in het archief.

Lees verder

Concertschema Oratoriumkoor Heiloo

Onze programmering op een rijtje;
Zaterdag 28 Oktober 2023; Hohe Messe, J.S. Bach. Aanvang 19.30 uur   
Zaterdag 16 December 2023; “OKH Live in Concert”. Eigen concert. Aanvang 20.00 uur
Vrijdag 22 Maart 2024; Matthaus Passion, J.S. Bach. Aanvang 19.30 uur
Zaterdag 19 Oktober 2024; Petite Messe Solennelle, Rossini. Aanvang 20.00 uur
Zaterdag 21 December 2024; Weihnachtsoratorium, J.S. Bach. Aanvang 20.00 uur
Zaterdag 12 April 2025; Werk van J.S. Bach
Zaterdag 18 Oktober 2025; Requiem, Brahms
Zaterdag 20 December 2025; OKH Eigen concert
Zaterdag 28 Maart 2026; Matthaus Passion, J.S. Bach
Zaterdag 31 Oktober 2026; Elias, Mendelssohn
Zaterdag 19 December 2026; Scratch Requiem en Kronungsmesse, Mozart.

Matthaus Passion 01 April 2023

Wat hebben we gisteren, voor een volledig uitverkochte en uitpuilende Cultuurkoepel in Heiloo een topprestatie neergezet, Matthaus Passion 2023.
Nagenieten, doen we allemaal!
Het programma boekje was indrukwekkend, met een prachtig voorwoord van onze voorzitter. Ons prachtige eigen podium en de zaalopstelling was weer super.
Het licht, waarvan we veel complimenten vanuit de zaal mocht ontvangen, was heel mooi, gevarieerd in de prachtigste kleurstellingen! Hadden wij dit jaar een kinderkoor met wel 19/20 kinderen die enthousiast meededen. Indrukwekkend.
Waren er mooie solisten gecontracteerd en proefde we allen samen met Paul, het orkest, de solisten, het koor en de junioren een geweldig synergie.
De catering voor de koorleden, orkestleden en solisten/Paul was ook weer helemaal perfect geregeld. Dit alles resulteerde in een grote verbondenheid en 100%, of beter gezegd 110% inzet.
Voor Oratoriumkoor Heiloo is Pasen nu gestart en hebben we “de welwillendheid en liefde om nader te komen met elkaar”, zoals voorin het programmaboekje staat ook echt ervaren.
Dank namens bestuur Oratoriumkoor Heiloo aan iedereen die hoe dan ook zijn steentje heeft bijgedragen. Zie de foto’s voor een kleine impressie.

Jubileum en herfstconcert Oratoriumkoor Heiloo – 75 jaar muziek in vrijheid

Dit jaar had het Oratoriumkoor Heiloo op zaterdag 16 mei willen jubileren ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan, met uitvoering van ‘The Creation’ van componist J. Haydn, in de Cultuurkoepel van Heiloo. Door de Coronacrisis is dit concert niet uitgevoerd. Voor ons trouwe publiek, al onze vrienden en onze koorleden die zich vanwege verhoogd risico genoodzaakt voelden het koor tijdelijk te mijden, is daarom op 3 november een opname gemaakt van het herfstconcert ‘Groeten uit Venetië’ met werk van Vivaldi.

Met de uitvoering van The Creation zou niet alleen worden herdacht dat 75 jaar geleden het initiatief tot oprichting plaats vond maar ook dat het koor al die jaren een vaste factor kon zijn in het muziekleven van Heiloo en omgeving. Om hier toch aandacht aan te kunnen besteden werd daarom besloten om juist het stemmige en feestelijke herfstconcert wel uit te voeren. Helaas zonder publiek en met minder koorzangers. Het concert sluit aan bij de diepe sporen die de coronacrisis momenteel door onze samenleving trekt maar is desondanks opbeurend van karakter omdat de beelden herkenbaar uitdrukking geven aan gemeenschapsvorming door samenzang. Ook 75 jaar geleden was dit een belangrijke reden voor de oprichting van het koor.

Onder de naam ‘Oratoriumvereniging Nieuw Leven’ vond op 28 augustus 1945 de oprichting plaats. Er was destijds een intens verlangen naar vrijheid en ontplooiing zo kort na de donkere oorlogsperiode. Het was de bedoeling dit thema gestalte te geven in de keuze voor het prachtige en aansprekende koorwerk ‘The Creation’ (De Schepping) van Haydn. Er was voor gekozen de uitvoering in de Engelse en ook oorspronkelijke versie te doen, passender in deze context dan de Duitse.

Uitvoeringslocatie van het Vivaldi-concert is de prachtige Cultuurkoepel van Heiloo die iedereen wel kent vanaf de snelweg A9 en die wordt geroemd vanwege de prachtige akoestiek. Onder normale omstandigheden bestaat het koor uit ca. 75 personen maar werd, vanwege het toegestane maximum van 30 personen, voor de uitvoering van het concert gesplitst in 2 keer 26 deelnemers. 

Als alternatief voor een instrumentaal ensemble werd gebruik gemaakt van het grote orgel van de Koepelzaal, wat bespeeld werd door Henk van Zonneveld. 

De uitvoering staat onder leiding van dirigent Paul Waerts en de solisten zijn Rivkah en Rebecca Blom.

Het concertprogramma bestaat uit: – Magnificat RV 610 – Gloria RV 589 

Het herfstconcert ‘Groeten uit Venetië’ werd opgenomen op 3 november 2020 en wordt u aangeboden via de website van het Oratoriumkoor

Glorieus genoten van dit concert?

U kunt onze concerten steunen met een eenmalige donatie via onderstaande knop. U kunt ook een bedrag naar keuze overmaken op NL 28 RABO 0120 5074 04 ten name van Oratoriumkoor Heiloo. Hartelijk dank voor uw steun!


Rebecca en Rivkah Blom, solisten van het Vivaldi concert ‘Groeten uit Venetië’ stellen zich voor

Zij krijgen uit handen van beeldend kunstenaar Wim van der Meij een aandenken aan hun bijdrage aan het concert aangeboden. Prettig idee dat jong talent zich aandient en motieven wil delen.