Categoriearchief: Actueel

Bachs meesterwerk in Heiloo

Een unicum; Bachs Meesterwerk Hohe Messe in Heiloo
De alom bejubelde Mis in b (Hohe Messe) van Johann Sebastian Bach wordt heel, heel weinig uitgevoerd, is een schoonheid van een werk, en is nog steeds omgeven door raadsels. Bach zelf heeft het werk in zijn geheel waarschijnlijk nooit gehoord. Het Kyrie en Gloria stuurde hij met een verzoekschrift aan de Saksische keurvorst in Dresden. Het leverde hem de titel op van ‘koninklijk Saksisch en Pools hofcomponist’. Waarom hij aan het eind van zijn leven die twee delen uitbreidde tot een complete mis, is nog altijd niet opgehelderd. Voor een katholieke eredienst is ze eenvoudig te lang.
Misschien dat delen tot klinken kwamen tijdens plechtige feestdagen in Leipzig? Dacht Bach aan een uitvoering in de nieuwe katholieke hofkerk in Dresden? Of, zoals recentelijk werd geopperd, een uitvoering tijdens het Caeciliafeest in 1750 in Wenen?

De Mis in b-klein, die overigens pas in de negentiende eeuw de bijnaam ‘Hohe Messe’ kreeg, is niet zomaar een mis, maar één die qua omvang, tijdsduur, bezetting, gebruikte compositietechnieken en intensiteit van expressie ongekend is en was.

De indrukwekkende kathedraal van muziek werd geschreven voor een vijf- tot achtstemmig koor (meer- of enkelvoudig bezet, daarover verschillen de geleerden), vijf solisten en een groot orkest aangevuld met trompetten en pauken.

Lees verder

Vervolg kinderkoor Oratoriumkoor Heiloo

Kinderkoor Junioratorium
Wij zijn trots dat we weer een kinderkoor op de been gebracht hebben. Het enthousiasme en de inzet van dirigent Paul Waerts en van een aantal koorleden – wel of niet (groot)ouders van de zingende kinderen – was en is daarbij een belangrijke motor. Inmiddels hebben de kinderen twee achtereenvolgende jaren opgetreden bij de uitvoering van de Matthäus Passion.
We willen het kinderkoor graag verbreden en de kinderen door het hele jaar betrekken bij het koor. Ze zullen ook bij andere uitvoeringen dan alleen de Matthäus Passion meedoen. In het Decemberconcert van 16 december a.s. hebben ze al een rol.
Dit zal hun leerproces en hun plezier in het zingen ten goede komen.
Deelname aan het kinderkoor is gratis.
Belangstelling?
Aanmelden via kinderkoor@oratoriumkoorheiloo.nl.
Daar kun je ook terecht met je vragen.

December 2023; Decemberconcert Oratoriumkoor Heiloo

Op 16 december verzorgt Oratoriumkoor Heiloo haar Decembeconcert.
In onze vertrouwde Cultuurkoepel brengen wij u een avond met gevarieerde klassieke muziek. Werken van Bach, Handel, Mozart, Haydn, Mendelsohn, Faure en Rutter.
Stukken uit het Weinachtsoratorium, stukken met ons eigen Junioratoriumkoor, stukken met solisten vanuit ons eigen koor, stukken met grootkoor en stukken met kleinkoor.

Datum uitvoering; 16 december 2023
Locatie; Cultuurkoepel Heiloo
Aanvangstijd; 20.00 uur

Kaarten zullen hiervoor worden aangeboden op deze website vanaf september.
Hopelijk tot dan.

In de verkoop; toegangskaarten Hohe Messe 28 oktober 2023

Sinds kort hebben wij de verkoop gestart van toegangskaarten Hohe Messe, BWV232, Johann Sebastian Bach. Uitvoering in de Cultuurkoepel Heiloo. Een prachtig werk, welke bijna nooit wordt uitgevoerd door amateurkoren. OKH gaat dit doen, zie deze website voor de kaarten.

Toelichting op dit schitterende werk;

Bach – Hohe Messe

De jaren dat Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) in Leipzig verbleef wordt wel zijn derde periode genoemd. Bach doceerde er muziek, Latijn en godsdienst aan de Thomasschule.  Als componist, cantor en organist was hij verbonden aan de Thomaskirche. Verder verzorgde hij de muziek tijdens begrafenissen en trouwpartijen en keurde orgels. Behalve grootschalige werken als de Matthäuspassion, Johannespassion, Lucaspassion, Weihnachtsoratorium en de Hohe Messe ontstonden in Leipzig ook zijn beroemde Cantates.

Bach was vader van bijna twintig kinderen. De laatste jaren van zijn leven brachten hem weinig goeds. Zijn gezichtsvermogen verslechterde en ondanks verschillende operaties werd hij volslagen blind. Tijdens zijn leven verloor hij zeven kinderen. Verschillende van Bachs zonen werden eveneens verdienstelijke musici en componisten, met name Wilhelm Friedemann, de oudste zoon, Carl Philipp Emanuel, de tweede zoon, en Bachs jongste kind, zijn lievelingszoon Johann Christian.

Protestant en toch katholiek! Johann Sebastian Bach was protestant, of beter gezegd Lutheraan. Voor hedendaagse begrippen is het vreemd dat hij een mis schreef, de Mis in b kleine terts, beter bekend als de Hohe Messe, BWV 232. Doch als we goed geïnformeerd zijn, heeft de vrome Bach de mis niet als compleet werk geschreven. Zo zou hij de misdelen, die in verschillende jaren zijn ontstaan, los van elkaar hebben gecomponeerd: Credo in 1732, Kyrie en Gloria in 1733, Sanctus in 1736 en Agnus Dei in 1739. (Overigens was het in de tijd van Bach niet vreemd dat er zowel in de protestante als katholieke erediensten missen werden uitgevoerd). De complete mis werd voor het eerst uitgevoerd in 1749 in de Stephansdom in Wenen. Volgens velen vertegenwoordigt de Mis in b mineur het beste wat Bach ooit heeft gemaakt. Overigens componeerde Bach nog vier missen: BWV 233 – 236, de Lutherse of Kleine Missen. Deze zijn als zelfstandig item opgenomen in het archief.

Lees verder

Concertschema Oratoriumkoor Heiloo

Onze programmering op een rijtje;
Zaterdag 28 Oktober 2023; Hohe Messe, J.S. Bach. Aanvang 19.30 uur   
Zaterdag 16 December 2023; “OKH Live in Concert”. Eigen concert. Aanvang 20.00 uur
Vrijdag 22 Maart 2024; Matthaus Passion, J.S. Bach. Aanvang 19.30 uur
Zaterdag 19 Oktober 2024; Petite Messe Solennelle, Rossini. Aanvang 20.00 uur
Zaterdag 21 December 2024; Weihnachtsoratorium, J.S. Bach. Aanvang 20.00 uur
Zaterdag 12 April 2025; Werk van J.S. Bach
Zaterdag 18 Oktober 2025; Requiem, Brahms
Zaterdag 20 December 2025; OKH Eigen concert
Zaterdag 28 Maart 2026; Matthaus Passion, J.S. Bach
Zaterdag 31 Oktober 2026; Elias, Mendelssohn
Zaterdag 19 December 2026; Scratch Requiem en Kronungsmesse, Mozart.

Matthaus Passion 01 April 2023

Wat hebben we gisteren, voor een volledig uitverkochte en uitpuilende Cultuurkoepel in Heiloo een topprestatie neergezet, Matthaus Passion 2023.
Nagenieten, doen we allemaal!
Het programma boekje was indrukwekkend, met een prachtig voorwoord van onze voorzitter. Ons prachtige eigen podium en de zaalopstelling was weer super.
Het licht, waarvan we veel complimenten vanuit de zaal mocht ontvangen, was heel mooi, gevarieerd in de prachtigste kleurstellingen! Hadden wij dit jaar een kinderkoor met wel 19/20 kinderen die enthousiast meededen. Indrukwekkend.
Waren er mooie solisten gecontracteerd en proefde we allen samen met Paul, het orkest, de solisten, het koor en de junioren een geweldig synergie.
De catering voor de koorleden, orkestleden en solisten/Paul was ook weer helemaal perfect geregeld. Dit alles resulteerde in een grote verbondenheid en 100%, of beter gezegd 110% inzet.
Voor Oratoriumkoor Heiloo is Pasen nu gestart en hebben we “de welwillendheid en liefde om nader te komen met elkaar”, zoals voorin het programmaboekje staat ook echt ervaren.
Dank namens bestuur Oratoriumkoor Heiloo aan iedereen die hoe dan ook zijn steentje heeft bijgedragen. Zie de foto’s voor een kleine impressie.

Oratoriumkoor Heiloo

Oratoriumkoor Heiloo is een gemengd amateurkoor en bestaat sinds 28 augustus 1945. Het koor bestaat uit zo’n 80 tot 90 zangers die de liefde voor de klassieke muziek delen en voor wekelijkse repetities bijeenkomen. Het koor streeft naar een hoog artistiek niveau en werkt daarom met een vaste professionele dirigent en contracteert voor haar concerten – drie per jaar – een professioneel orkest en professionele solisten. De serieuze muzikale ambities gaan samen met een prettige en gezellige verenigingssfeer in de schitterende Cultuurkoepel van Heiloo.

Lees verder