Oratoriumkoor Heiloo

Oratoriumkoor Heiloo is een gemengd amateurkoor en bestaat sinds 28 augustus 1945. Het koor bestaat uit zo’n 90 tot 100 zangers die de liefde voor de klassieke muziek delen en voor wekelijkse repetities bijeenkomen. Het koor streeft naar een hoog artistiek niveau en werkt daarom met een vaste professionele dirigent en contracteert voor haar concerten – drie per jaar – een professioneel orkest en professionele solisten. De serieuze muzikale ambities gaan samen met een prettige en gezellige verenigingssfeer in de schitterende Cultuurkoepel van Heiloo.

Het koor repeteert van oudsher op de dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.15 uur in de Cultuurkoepel, Kennemerstraatweg 464 te Heiloo. Dit is tevens onze vaste concertlocatie. Soms worden stemgroepen uitgenodigd voor een deelrepetitie om 19.30 uur.
Nieuwe leden zijn bij alle stemsoorten welkom. De tenoren en bassen kunnen in het bijzonder versterking gebruiken.  Koor- en zangervaring is prettig, maar geen voorwaarde. 

Als aspirantlid kunt u een maand zonder betaling van contributie aan de repetities deelnemen. Als het koor u bevalt en u wilt lid worden, dan volgt er een stemtest. 

U bent ook welkom om vrijblijvend een keer te komen kijken. 

Voor vragen en om u aan te melden: secretariaat@oratoriumkoorheiloo.nl