Matthäus Passion in Heiloo, 22 Maart 2024

De Matthäus-Passion vertelt het lijdens- en sterfverhaal van Jezus volgens het Evangelie van Mattheüs. Bach schreef deze Passion als cantor van de Thomaskirche in Leipzig, als liturgische muziek voor de Vesperdienst van Goede Vrijdag.
Het werk bestaat uit twee delen, elk met een openings- en slotkoor.

Oratoriumkoor Heiloo zal dit werk gaan uitvoeren op 22 Maart 2024 in de Cultuurkoepel Heiloo, aanvang concert 19.00 uur.

Ons orkest: Cappella Maria Barbara onder leiding van Henk van Zonneveld
Onze solisten:

  • Sopraan, Nanette Mans
  • Alt, Anne-Marieke Evers
  • Tenor, Martin Logar
  • Bariton, Florian Just
  • Bas, Berend Stumphius

Onze dirigent: Paul Waerts
Ons kinderkoor: Junioratorium Heiloo

De Evangelist (de verteller in de zogenaamde “recitatieven”) volgt de tekst van de hoofdstukken 26 en 27 van het Evangelie volgens Mattheüs. Bach onderbreekt de vertellijn regelmatig voor een reflectie of voor een commentaar, vaak in de vorm van de koralen. De meeste van deze koralen zijn van de 17e eeuwse dichter Paul Gerhardt.

Bach had een vaste tekstschrijver, Christian Friedrich Henrici, beter bekend onder de naam Picander. Deze schreef de teksten van de recitatieven en van de aria’s, het openingskoor, het koor “Sind Blitze, sind Donner” en van het slotkoor.

De Matthäus-Passion is een dubbelkorig gecompliceerd werk. Hierdoor klinken de tegenstellingen in het Evangelie optimaal door. De beide koren vervullen de rol van het volk in Jeruzalem, dat, opgehitst door de hogepriesters, zich uitlaat over Jezus. De dubbele koren zingen veel in canon, daarbij zingt het ripienokoor (in Bachs tijd een jongenskoor, in onze tijd het kinderkoor) de bovenste lijn in het openings- en in het slotkoor.

Bach in Heiloo.
Oratoriumkoor Heiloo heeft inmiddels, sinds 2008, een traditie in gang gezet. Onder leiding van dirigent Paul Waerts zijn er vele uitvoeringen van de Matthäus-Passion gegeven, maar ook van de Hohe Messe en de Johannes-Passion en van motetten en cantates van Bach.
De grote belangstelling voor onze concerten hopen we ook in de komende jaren vast te kunnen houden. Oratoriumkoor Heiloo zal alles doen om ook de schitterende muziek van Bach in de Cultuurkoepel Heiloo nog tot in de lengte van jaren te kunnen laten klinken.
Graag tot 22 maart!!